E.R.T Elekter O


Teenused ja hinnad

 
Sisukaart

E.R.T. ELEKTER OÜ osutab järgmisi elektrialaseid teenuseid

elektriprojektid, ka A pädevuspiirkonnas

elektriinstallatsioonitööd

piksekaitsesüsteemid eramutele ja tööstushoonetele

elektritööde projektjuhtimine

elektriseadmete paigaldus ja hooldus

elektripaigaldiste käit

elektriseadmete renoveerimine ja kaasajastamine

nõrkvoolutööd

tööstusautomaatika

elektrivõrkude ja tänavavalgustusliinide ehitus, projekteerimine ja hooldus

korvtõstukitööd

kaabelliinide ehitus ja projekteerimine

põrandakütte paigaldus ja rikete kõrvaldamine

Hinnad

Firma töötunni hinne mehe kohta 16EUR tund

Projekteerimistööd 2EUR m2. Tavaliselt eramaja projekt jääb vahemikku 200-300EUR. Suuremate ja keerukamate objektide puhul- hinnapakkumine.

Inspekteerimine ja dokumentatsioon Eesti Energia, Fortumi jaoks 200-250EUR.

Korvtõstuki rent 12,8EUR tund

Täpsema hinnapakkumise koostamiseks oleks vajalik Teie poolt projekt või joonis koos spetsifikatsiooniga, mille alusel on võimalik määrata tööde maht.

    Web2 O  Prnu mnt 160E, 11317 Tallinn  Tel. 6802262  www.web2.ee  info@web2.ee 

Soodsad kodulehed